Сряда, 25 Април 2018
contact phone top

techlibraryЮридическите преводи изискват специализирани познания и разбиране на правната система. Дори и малък пропуск може да породи недоразумения по договорни условия и да доведе до разваляне на сделка, финансова загуба или съдебно дело.

Независимо дали се нуждаете от спешен превод на кратък договор от 2 страници, или Ви предстои превод на закон, наредба, постановление, тръжна документация, ИНТЕРЛАНГ има опита и ресурсите да се ангажира с Вашия проект, така че той да бъде изпълнен навреме и в рамките на бюджета, с който разполагате.

Как гарантираме устойчиво качество на юридическия превод?

Талантът е нашият основен актив!
Работим с постоянен екип от преводачи юристи с доказан опит и компетентност в областта на правото.

Специализирани терминологични бази данни в областта на правото
Всички наши преводачи работят със специализирани речници и бази данни на хартиен и електронен носител, които гарантират точността на превода на специфичните правни термини.  Работата с програми за компютърно асистиран превод, напр. SDL Trados Studio, гарантира последователнoто им използване дори и в най-обемните проекти.

Предлагаме правни преводи в следните области:

 • административно право
 • банково право
 • вещно право
 • гражданско право
 • данъчно право
 • европейско право
 • екологично право
 • интелектуална собственост
 • информационно право
 • конституционно право
 • медицинско право
 • международно право
 • морско право
 • наказателно право
 • наследствено право
 • облигационно право
 • осигурително право
 • процесуално право
 • семейно право
 • трудово право
 • търговско право
 • финансово право.

От 2010 г. ИНТЕРЛАНГ е изключителен доставчик на писмен превод за българското Министерство на правосъдието. Най-често превежданите документи за институцията са: закони, проектозакони, постановления, наредби, правилници, инструкции, обвинителни актове, съдебни решения, съдебни експертизи, молби за правна помощ, становища на правителството по жалби, подадени пред ЕСПЧ, и решения на Съда, учебници и други научни текстове по право.

От 2008 г. ИНТЕРЛАНГ е доставчик на писмени преводачески услуги на български език за Европейската комисия, Европейския парламент, Европейския икономически и социален комитет, Комитета на регионите и Европейската сметна палата. За периода компанията ни е превела за тези европейски институции повече от 60 000 страници в областта на вторичното законодателство на ЕС: директиви, регламенти, решения, резолюции, препоръки, становища, междуинституционални споразумения, изменения и др.

Сред нашите клиенти са юридически кантори, финансови институции, инвестиционни и консултантски дружества, Народно събрание на Република България, Министерски съвет на Република България, Министерство на финансите.

Документи, които често превеждаме:

 • закони
 • проектозакони
 • наредби
 • постановления
 • правилници
 • конвенции
 • договори
 • спогодби
 • споразумения
 • обвинителни актове
 • съдебни решения
 • правни становища
 • молби за правна помощ
 • търговски договори
 • нотариални актове за собственост
 • трудови договори
 • пълномощни
 • патентни документи.

Как най-бързо да получа оферта?

Най-лесният и бърз начин да получите цена е да изпратите Вашето запитване/заявка онлайн или по електронна поща. Ще Ви отговорим в рамките на 2 часа. За да получите конкретна и точна оферта, е добре да изпратите Вашите документи и изисквания предварително.

Свържете се с нас още днес чрез нашата онлайн форма за запитване/заявка, по имейл или на телефон +359 2 808171. С удоволствие ще изготвим конкретна оферта с оглед на специфичните Ви изисквания.

form-link


Вашите въпроси

 

Превеждате ли закони?

ИНТЕРЛАНГ има дългогодишен опит в превода на различни правни документи, между които и закони. Независимо от сложността на текста за превод, който ни възлагате, ще получите гарантирано качество.

Работим с опитни юристи с различна специализация, на чийто професонализъм разчитаме. Повечето от тях поддържат бази с данни в областта на българското и международното право, което им дава предимство в работата по обемни проекти или проекти, които изискват преводачески екипи.

Проектните мениджъри съобразяват сложността и специализацията на текста за всяка конкретна поръчка и възлагат превода на най-подготвения за целта преводач.

 

Как да бъда сигурен, че информацията, която получавате, остава конфиденциална?

Всяко информация, която ни предоставяте – онлайн, по телефон, факс, поща, се обработва съгласно вътрешните ни процедури за опазване на поверителността на информацията.

 • Всички служители на компанията и всички преводачи на свободна практика, наемани от нас, подписват договори за конфиденциалност, с които се задължават да не разкриват информацията, придобита по време на извършването на преводи за трети лица, фирми или организации, и да не я използват за лични цели.
 • Ако желаете, можем да подпишем договор за конфиденциалност, който изрично определя параметрите на използване на предоставената ни информация.

  

 

Езици

английскинемски, италиански, испански, френскируски, албански, арменски, гръцки, норвежки, иврит, арабски, датски, естонски, китайски, корейски, латвийски, сръбски, литовски, хинди, нидерландски, португалски, полски, румънски, словашки, словенски, турски, унгарски, фински, хърватски, чешки, шведски, японски.

Свържете се с нас, ако се интересувате от конкретен език!

form-link

Наши клиенти

Европейска комисия, Европейския парламент, Европейски икономически и социален комитет, Комитет на регионите и Европейска сметна палата, Министерство на правосъдието, Народно събрание на Република България, Министерски съвет на Република България, Министерство на финансите, юридически кантори, финансови институции, инвестиционни и консултантски дружества.

Препоръки

„В ИНТЕРЛАНГ ЕООД работи висококвалифициран екип, който отговорно изпълнява всяка наша поръчка. Често им възлагаме преводи със сложна юридическа терминология от различни области на правото.
Организацията на работната дейност, подходът към клиентите, прецизността и добрата отчетност отговорят на високите световни стандарти. Качеството на услугите би задоволило изискванията и на най-претенциозния възложител.“

Богдан Биволарски, управител
Интерлекс

Управление на качеството

Запазената марка ИНТЕРЛАНГ е синоним на прецизен превод, надеждност и постоянство.

Компанията прилага своя процедура за управление на качеството, базирана на изискванията на международните стандарти ISO 9001:2008 и БДС EN 15038:2006.

Тази процедура гарантира проследимост и контрол над цялостния работен процес от възлагането до изпълнението на поръчката.