Сряда, 25 Април 2018
contact phone top

technologyСъвременната преводаческа работа изисква постоянно и адекватно използване на непрекъснато актуализиращите се технически средства и софтуер, които отразяват развитието на познанието и технологиите и осигуряват достъп до онези информационни ресурси, без които е немислимо постигането на качествен продукт. Техническата грамотност на преводачи, проверяващи и всички участващи в процеса на изпълнение на услугата писмен превод е задължителен елемент за покриване на разнообразните и динамични изисквания на пазара и допринасят за повишаване на ефективността и качеството.

Политиката на ИНТЕРЛАНГ през годините е да интегрира в своя работен процес най-актуалните хардуерни продукти и софтуерни приложения, както и да стимулира и насърчава прилагането им от всички свои външни сътрудници.

Техническите средства, които компанията използва, осигуряват точното изпълнение на дейностите, свързани с превода, обработката, съхранението, търсенето, архивирането и унищожаването на информация при спазване на изискванията за безопасност и поверителност.

Ключов елемент в методологията за гарантиране на последователността на терминологията е използването на специализиран софтуер за подпомагане на процеса на писмения превод. В продължение на повече от 10 години ИНТЕРЛАНГ е ентусиазиран потребител на най-разпространените инструменти за компютърно подпомаган превод (т.нар. CAT Tools), сред които SDL Trados, MemoQ, Translation Workspace, Xliff Editor, Transit, DocZone, Idiom, QT Linguist. Въз основа на досегашния си опит ние сме убедени в предимствата на този вид софтуер за облекчаване на преводаческия труд, ускоряване на процеса на превод и осигуряване на проверена, надеждна и последователна терминология.

В допълнение към установената добра практика на агенцията екипът ни разчита на електронна система за управление на поръчките, която е разработена специално за нуждите на ИНТЕРЛАНГ. Тя ни дава възможност да следим движението на поръчките в реално време, да бъдем информирани за заетостта на преводачите и редакторите и като цяло – да планираме дейността и разпределението на ресурсите.

ИНТЕРЛАНГ разполага с богата собствена библиотека от над 500 книжни и електронни речника. Освен стандартните езикови речници, ние притежаваме голям брой специализирани речници в областта на правото, счетоводството, финансите, медицината, околната среда, селското стопанство, строителството и др. области на експертното познание. Всички наши преводачи също разполагат със собствени книжни и електронни речници и справочна литература. Компанията има достъп до всички разпространени бази данни и те се използват за справка винаги когато се наложи.

 

 

 

form-link

Експертен опит

Международно и европейско право, национално право, финанси и бизнес, медицина и фармация, публичен сектор, маркетинг, реклама, връзки с обществеността, техника и информационни технологии, национална сигурност и отбрана, фирмени документи, лични документи, обществени поръчки.