Сряда, 25 Април 2018
contact phone top
  • Сертификати

ИНТЕРЛАНГ e сертифицирана по международните стандарти ISO 9001:2015 и ISO 17100:2015 от Prime Cert.

  • Членства

ИНТЕРЛАНГ е съучредител и член на международната асоциация ELIA (European Language Industry Association) и на Българската асоциация на професионалните преводачески агенции БАППА. Компанията е поканена да представлява българския език в Eupharia (консорциум от 14 независими компании за превод, които представляват езиците на новите държави – членки на ЕС, и новите страни в процес на присъединяване към ЕС + английски език) и Eulogia (общоевропейски консорциум на компании за превод, в който членуват 21 държави – членки на ЕС, представлявани от една своя компания).

Освен в тясно специализираните в сферата на преводаческите услуги национални и международни организации компанията членува в Българския форум на бизнес лидерите – БФБЛ, Българското бюро за конгресен туризъм – BCVB, Германо-Българската индустриално-търговска камара – AHK и Американската търговска камара в България – AmchamBulgaria.

  • Награди

През 2006 г. госпожа Цецка Радева, управител на компанията, получи наградата „Златно перо“ за принос към българската култура.

През 2007 г. ИНТЕРЛАНГ получи отличието за най-силните марки на българския пазар Superbrands България 2007.

 

 9001-BG
17100-BG
Superbrands

form-link

Експертен опит

Международно и европейско право, национално право, финанси и бизнес, медицина и фармация, публичен сектор, маркетинг, реклама, връзки с обществеността, техника и информационни технологии, национална сигурност и отбрана, фирмени документи, лични документи, обществени поръчки.

superbrands   bappa 1 euatc   bblf bbcv eulogia Elia Logo positiv dahk