Сряда, 25 Април 2018
contact phone top

Устен преводОсигуряването на добър устен превод е ключов елемент за гарантиране на успеха на всяко събитие с чуждестранно участие.

Независимо дали организирате работна среща „на четири очи“, бизнес семинар или голяма международна конференция, Вие имате нужда от компетентен и надежден преводач до себе си.

ИНТЕРЛАНГ има дългогодишен опит в осигуряването на професионален устен превод за множество корпоративни и институционални събития с международно участие в България и чужбина.

Видове устен превод
Ние Ви предлагаме симултанен или консекутивен превод в зависимост от формàта и естеството на Вашето събитие.

Какво представлява симултанният превод?

Речта на говорещия се превежда успоредно със самото изказване, с едва доловимо забавяне във времето. Симултанният превод се извършва в преводаческа кабина и изисква използването на специализирана техника и квалифициран персонал, който осигурява монтажа и функционирането й по време на мероприятието. Преводът достига до аудиторията чрез слушалки, свързани с приемници, които предават превода по различните езикови канали.

Предимства:

 • най-професионалната форма на устен превод;
 • незаменим при събития, при които се използват няколко езика;
 • гарантира най-ефективно оползотворяване на времето – не се отразява на графика за провеждане на мероприятието и не изисква допълнително време за превод;
 • запазва темпото на говорещия и осигурява непрекъснатост на речевия поток, като дава възможност изказването да бъде пресъздадено живо и въздействащо за аудиторията.

Ние предоставяме:

 • преводачи от и на всички европейски езици,
 • техническо оборудване,
 • наем на зали,
 • цялостно организиране на събитието.


Какво представлява консекутивният превод?

Това е т. нар. „последователен“ превод, при който говорещият и преводачът се редуват на интервали от две-три изречения. Консекутивният превод е подходящ за събития с по-малък брой участници – неформални срещи, бизнес преговори, приеми и обиколки с познавателна цел.

Предимства:

 • най-ефективната форма на превод от гледна точка на разходите, тъй като не изисква техническо оборудване и персонал;
 • участниците в събитието имат възможност да следят изказванията и разискванията и на двата езика, ако желаят това;
 • най-подходящата форма на превод при поверителни бизнес преговори;
 • идеалната форма на превод при работа в малки групи, когато има само един работен език, или при срещи, които се провеждат на повече от едно място.

Ние предоставяме:

 • преводачи от и на всички европейски езици,
 • наем на зали,
 • цялостно организиране на събитието.


Цени

Цените на устните преводи зависят от езика, на който се превежда, от сложността на превода, както и от продължителността на събитието. Минималната заетост на устните преводачи в София е 2 часа, а извън София – 4 часа.

Когато преводачите са командировани извън населеното място, в което живеят, възложителят заплаща за пълен работен ден. Времето за път се счита за отработено и се заплаща като такова, като се допуска намаление на тарифата до 50%, т.е. не по-малко от 4 работни часа.

При поръчка на конферентна техника транспортните разходи и разходите за храна и нощувки на екипа, който обслужва техниката, се калкулират отделно.

За подробна информация и ценова оферта попълнете формата за запитване/заявка:

Срокове
Устните преводачески услуги се заявяват предварително както следва:    

 • симултанен превод – 5 работни дни;
 • консекутивен превод – 5 работни дни;
 • международни събития и събития на високо ниво – 15 работни дни.

Поръчка
При подаване на заявка за устен превод ще Ви попитаме за формàта, темата и продължителността на събитието. Всякакъв вид помощни материали (програми, брошури, презентации), с които разполагате, ще улеснят предварителната подготовка на преводачите ни, което ще допринесе и за осигуряването на високо ниво на организираното от Вас събитие.

Как най-бързо да получа оферта за устен превод?

Най-лесният и бърз начин да получите цена е да изпратите Вашето запитване/заявка онлайн или по електронна поща. Ще Ви отговорим в рамките на 2 часа. За да получите конкретна и точна оферта, е добре да изпратите Вашите документи и изисквания предварително.

Свържете се с нас още днес чрез нашата онлайн форма за запитване/заявка, по имейл или на телефон +359 2 808171. С удоволствие ще изготвим конкретна оферта с оглед на специфичните Ви изисквания.

form-link


Вашите въпроси

Как клиентът може да подпомогне успешното провеждане на събитието?

При подаване на заявката за устен превод ще Ви попитаме за формàта, темата и продължителността на събитието. Всякакъв вид помощни материали (програми, брошури, презентации и др.), с които разполагате, ще улеснят предварителната подготовка на преводачите ни, като по този начин ще допринесете и за постигането на желаното високо ниво на организираното от Вас събитие.

Можете ли да осигурите преводачи и/или конферентна техника извън страната?

Да, можем. В такива случаи заплащането за превода се калкулира на ден, клиентът поема разходите за транспорт, храна и нощувки на преводачите и екипа, който обслужва конферентната техника.

Забележка: Разходите по транспорта на техниката се калкулират отделно.

 

 

 

 

 

Езици

английскинемски, италиански, испански, френскируски, албански, арменски, гръцки, норвежки, иврит, арабски, датски, естонски, китайски, корейски, латвийски, сръбски, литовски, хинди, нидерландски, португалски, полски, румънски, словашки, словенски, турски, унгарски, фински, хърватски, чешки, шведски, японски.

Свържете се с нас, ако се интересувате от конкретен език!

form-link

Наши клиенти

Американска търговска камара, Американски университет в България, Европейски институт; Schering AG, Les Laboratoires Servier, Булрей & Ко., Solvay Pharmaceuticals and Chemicals, ДъчМед; Девимед, Telelingua France, Colgate Palmolive, Dow Europe Group, IPRA (Международна асоциация на PR специалистите), M3 Communications Group, APRA Porter Novelli, DDB Olympic, Екшън България, Huts Spot Thomson, METRO AG, Hewlett Packard, IBM, Bulgaria, Siemens, Класик ФМ, Landwell, Bulgaria, Price Waterhouse Coopers, Българска телекомуникационна компания, Български съюз на частните предприемачи „Възраждане“, Съюз на фармацевтите в България, Hay Group.

Препоръки

gerb„В съвместната ни работа преводаческа агенция ИНТЕРЛАНГ ЕООД доказа и продължава да доказва и оправдава нашите очаквания като изключително  коректен, гъвкав, съвестен и надежден партньор, който извършва своята работа в изисканите от нас срокове и с най-високо качество.“

Дирекция „Програмиране на средствата от ЕС“
Министерски съвет

Експертен опит

Международно и европейско право, национално право, финанси и бизнес, медицина и фармация, публичен сектор, маркетинг, реклама, връзки с обществеността, техника и информационни технологии, национална сигурност и отбрана, фирмени документи, лични документи, обществени поръчки.

Управление на качеството

Запазената марка ИНТЕРЛАНГ е синоним на прецизен превод, надеждност и постоянство.

Компанията прилага своя процедура за управление на качеството, базирана на изискванията на международните стандарти ISO 9001:2008 и БДС EN 15038:2006.

Тази процедура гарантира проследимост и контрол над цялостния работен процес от възлагането до изпълнението на поръчката.