Сряда, 25 Април 2018
contact phone top

pismen prevod

ИНТЕРЛАНГ е специализирана в превода на документи от и на български език.

Всяка година компанията превежда повече от 25 000 страници в различни специализирани тематични области.

Работим с над 1 000 преводачи и редактори. Те са наши постоянни сътрудници, доказали своята компетентност и професионализъм.


Над 93 % от нашите клиенти използват редовно услугите ни.


Ние ще преведем Вашия текст, като се съобразим с изискванията за:

  • терминология
  • формат на документа
  • краен срок.

Ще се погрижим:

  • да възложим превода на най-подготвения в съответната област преводач,
  • да го запознаем с конкретните Ви изисквания,
  • да му осигурим необходимите референтни материали, софтуер и консултация,
  • да коригираме и редактираме готовия превод, за да отстраним възможните несъответствия и пропуски на различни нива – цялост и единство на съдържанието, терминологична точност, стилистична уместност, правопис и пунктуация.

Формати

ИНТЕРЛАНГ работи с текстове в различни текстови и графични формати: txt, doc, docx, rtf, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf, inx, xml, html, hml, ttx, xlz, xliff, pxf, txf.

Файловете се обработват в предпочитаните от клиента софтуерни приложения: MS Office, Adobe Acrobat, Trados, Logoport, Xliff Editor, Transit.

Доставката на готовия превод може да бъде извършена по електронен път (имейл, факс), на цифров (CD/DVD, USB) или на хартиен носител.


Срокове

Добрият превод изисква планиране. Практиката обаче показва, че обстоятелствата невинаги позволяват да се работи при идеални условия и често налагат спешна реакция. ИНТЕРЛАНГ има опита и ресурсите да оптимизира работния процес така, че да Ви гарантира максимално качество в рамките на срока, с който разполагате.

Всеки от нашите външни сътрудници обичайно превежда между 6 и 10 страници на ден. За всеки конкретен проект мобилизираме необходимия брой преводачи, редактори и коректори, които си разпределят работата максимално ефективно от гледна точка на времето.

При работа в съкратени срокове работният график се реорганизира по начин, който води до допълнително натоварване на офис служителите и преводаческия екип. Това от своя страна обяснява и по-високата цена на експресния превод, в която се включват разходи за извънреден труд, а в някои случаи и хонорари на привлечени външни сътрудници.

Конкурентни цени

Цените за професионален качествен превод от и на български език са по-ниски, отколкото очаквате. Всеки път, когато се обръщате към нас и получавате първокласна услуга, пестите пари, време и усилия.

Как формираме цените за писмен превод?

Съотношението цена/качество има водещо значение за бизнеса. За да можете да планирате разходите си, още на етапа на изготвяне на оферта за Вашия проект ще бъдете информирани за единичната цена на страница в зависимост от вида на поръчката (обикновена, бърза, експресна) и приблизителния обем на превода. Най-сигурният начин да получите точна оферта, е да ни изпратите Вашия проект и документи.

Цената за писмен превод зависи от многожество фактори. Базовите ни цени се формират в зависимост от езика, на/от който превеждаме, обема, срока, степента на специализация на текста и отстъпките (ако са договорени такива за Вашия проект).

Базовата цена се формира за стандартна машинописна страница (1 500 знака без интервалите).

Какво няма да получите при нас?

- скрити разходи,
- допълнителни надбавки върху цените, които не са били обсъдени и потвърдени предварително.

Как най-бързо да получа оферта за писмен превод?

Най-лесният и бърз начин да получите цена е да изпратите Вашето запитване/заявка онлайн или по електронна поща. Ще Ви отговорим в рамките на 2 часа. За да получите конкретна и точна оферта, е добре да изпратите Вашите документи и изисквания предварително.

Свържете се с нас още днес чрез нашата онлайн форма за запитване/заявка, по имейл или на телефон +359 2 808171. С удоволствие ще изготвим конкретна оферта с оглед на специфичните Ви изисквания.

form-link


Вашите въпроси

Каква е функцията на преводаческия софтуер?

Използването на преводаческа памет и системи за управление на терминологията позволява многократно използване на вече преведени части от текста. Това допринася за оптимизиране на процеса и значително намалява разходите и времето за превод.

Каква е икономическата полза от използването на преводачески софтуер?

Нашата компания е ентусиазиран потребител на преводачески софтуер за подпомагане на процеса на писмен превод. Използваме софтуер винаги когато се налага да създадем речник с предпочитаната от наш клиент терминология, за да ускорим процеса на превод и да постигнем последователност на терминологията.

Създадената по този начин база данни ни позволява да използваме повторенията на фрази и по-големи текстови сегменти от предишни преводи, за които сме сигурни, че са проверени и одобрени от възложителя. Това означава, че с всеки следващ превод Вие спестявате. С течение на времето и с натрупването на терминологична база данни нашите клиенти обикновено спестяват между 15 % и 40 % от разходите за превод.

Друго предимство при използването на преводачески софтуер е гарантирането на терминологичното единство на текста дори при големи обеми, разпределени на екипи от преводачи.

Ще получа ли отстъпка при по-голям обем страници?

Към преводаческия труд като специфична, високоинтелектуална дейност не могат да бъдат приложени сляпо обичайните пазарни практики. Ако машината произвежда стандартни елементи за единица време и по-обемната поръчка пести физически и материален ресурс, то преводът – и изобщо работата с езика – изисква индивидуално, винаги различно усилие и вникване. Натоварването с всяка следваща страница не само не намалява, а расте заедно с отговорността да се осигури единство на текста, да се гарантира последователност и непротиворечивост на отделните му елементи. Когато става дума за едновременна работа на няколко преводачи, което често се налага при големи обеми и кратки срокове, трябва да се отчете и необходимостта от по-сложна и по-трудоемка редакторска намеса за уеднаквяване на разностилието, което е неизбежно дори при използване на единна база данни.

Разбира се, ако заявеният от Вас превод е обемен, но изисква нормален срок за изпълнение и не се налага ангажиране на няколко преводачи, можем да обсъдим възможностите за по-ниска от обичайната цена.

Мога ли да се откажа от възложен превод и какво ще ми струва това?

Такава възможност съществува, но трябва да бъдат отчетени специфични обстоятелства. Ако се откажете от превода преди да сме започнали работата по него, т.е. в рамките на първите часове от възлагането му (стига поръчката Ви да не е изисквала незабавна реакция от наша страна), не дължите на компанията нищо. В останалите случаи – в зависимост от етапа, на който анулирате поръчката – дължите сумата за вече преведената част от материала.

Съхранявате ли копията на оригиналните документи и преводите?

Практиката на ИНТЕРЛАНГ е да не задържа копия от оригиналния документ и превода, освен ако клиентът не е заявил изрично желание за това.

 

 

 

 

 

Езици

английскинемски, италиански, испански, френскируски, албански, арменски, гръцки, норвежки, иврит, арабски, датски, естонски, китайски, корейски, латвийски, сръбски, литовски, хинди, нидерландски, португалски, полски, румънски, словашки, словенски, турски, унгарски, фински, хърватски, чешки, шведски, японски.

Свържете се с нас, ако се интересувате от конкретен език!

form-link

Наши клиенти

Институции на Европейския съюз, Народно събрание на Република България, Министерски съвет на Република България, министерства, Български икономически форум, Българска търговско-промишлена палата, Българска фондова борса, Американска търговска камара, Германо-българска индустриално-търговска камара, Италиански институт за външна търговия, Международен институт по здравеопазване и здравно осигуряване, Британски съвет, ПРООН, ОССЕ, Асоциация „Прозрачност без граници“, БСЧП „Възраждане“.

Препоръки

gerb„В съвместната ни работа преводаческа агенция ИНТЕРЛАНГ ЕООД доказа и продължава да доказва и оправдава нашите очаквания като изключително  коректен, гъвкав, съвестен и надежден партньор, който извършва своята работа в изисканите от нас срокове и с най-високо качество.“

Дирекция „Програмиране на средствата от ЕС“
Министерски съвет

Експертен опит

Международно и европейско право, национално право, финанси и бизнес, медицина и фармация, публичен сектор, маркетинг, реклама, връзки с обществеността, техника и информационни технологии, национална сигурност и отбрана, фирмени документи, лични документи, обществени поръчки.

Управление на качеството

Запазената марка ИНТЕРЛАНГ е синоним на прецизен превод, надеждност и постоянство.

Компанията прилага своя процедура за управление на качеството, базирана на изискванията на международните стандарти ISO 9001:2008 и БДС EN 15038:2006.

Тази процедура гарантира проследимост и контрол над цялостния работен процес от възлагането до изпълнението на поръчката.