Сряда, 25 Април 2018
contact phone top

ethics

ИНТЕРЛАНГ спазва всички вътрешни и международни закони и правила на етиката и прилага справедливи и прозрачни методи на управление.

Компанията ни работи за утвърждаването на почтени бизнес практики, основани на взаимно доверие и сътрудничество.


Удовлетвореността на клиентите е основен приоритет на компанията и водещ принцип в нашите решения и действия.

При изпълнение на своите задължения ние се ръководим от следните стандарти на поведение:

  • обективност и добросъвестност;
  • непрекъснато професионално усъвършенстване;
  • подобряване на качеството на обслужване на клиентите;
  • лоялност към компанията, ангажираност към служебните задължения;
  • опазване на поверителността на информацията.

Водещите принципи на ИНТЕРЛАНГ въплъщават ценностите на нашия екип и определят всекидневното отношение към работата:

  • прецизност в работата чрез висококвалифициран екип с тясна специализация;
  • коректност, лоялност и етичност в човешките и професионалните отношения;
  • удовлетвореност на клиента чрез професионална услуга и спазени срокове;
  • индивидуален подход – всеки наш клиент получава уважение, своевременна информация и решение, изготвено специално за него.

 

 

 

form-link

Експертен опит

Международно и европейско право, национално право, финанси и бизнес, медицина и фармация, публичен сектор, маркетинг, реклама, връзки с обществеността, техника и информационни технологии, национална сигурност и отбрана, фирмени документи, лични документи, обществени поръчки.