Сряда, 25 Април 2018
contact phone top

clockСпазването на срока за изпълнение на поръчката е ключов компонент от качеството на преводаческата услуга. Съвременната динамична бизнес среда цени високо умението за бърза реакция и оптимално разпределяне на ресурса време.

ИНТЕРЛАНГ е извоювала репутация на надежден и точен партньор, на когото можете да разчитате както в обичайни, така и в спешни ситуации.

Срокът се уточнява на етапа на възлагане на поръчката. Своевременно ще получите информация за съотношението срок/цена, така че да можете да направите информиран избор на вида услуга, която предпочитате или която Ви се налага да използвате – обикновена, бърза или експресна.

Крайният срок определя рамката, в която проектният мениджър организира изпълнението на Вашата поръчка – мобилизира необходимия екип, фиксира междинни срокове за превод, редакция и корекция и следи за тяхното спазване. Ако непредвидени обстоятелства нарушат планирания ритъм на работа по отделните етапи, се предприемат стъпки за компенсиране на забавянето, така че поетият към Вас ангажимент да бъде изпълнен.

Ние ценим Вашето време!


Какво казват нашите клиенти:

 „ИНТЕРЛАНГ изпълнява отговорно и в срок възложените поръчки, независимо от спецификата на текста, като се съобразява с изискванията ни, свързани с терминология и конфиденциалност. Разчитаме на ИНТЕРЛАНГ и техния богат професионален опит в менажиране на проекти за писмен превод и за в бъдеще.“

Александър Колев,
Финансов и административен директор

Хюлет Пакард България


 „Искам да изкажа задоволството си от професионално извършените преводи на документация със сложна военна и юридическа терминология от агенция ИНТЕРЛАНГ. В повечето случаи сроковете за извършването на превод са изключително кратки и ИНТЕРЛАНГ винаги навреме и успешно изпълнява всяка наша поръчка.“

Ген. м-р Н. Николов
Началник на Гражданска защита на Р. България


 „Качеството на преводите, спазването на сроковете и на специалните изисквания на банката към превежданите материали са показателни за професионализма и коректността на ИНТЕРЛАНГ.“

  Николай Величков,
Директор на дирекция „Администрация и логистика“

Булбанк АД


 „Особено ценим професионализма на ИНТЕРЛАНГ, високото качество на предоставяните преводачески услуги, както и експедитивността, дискретността и спазените срокове, което е от изключително значение за нашата компания.“       

Илиана Паунова,
Генерален мениджър,
„ГлаксоСмитКлайн" ЕООД

 

 

 

 

 

form-link

Експертен опит

Международно и европейско право, национално право, финанси и бизнес, медицина и фармация, публичен сектор, маркетинг, реклама, връзки с обществеността, техника и информационни технологии, национална сигурност и отбрана, фирмени документи, лични документи, обществени поръчки.