Сряда, 25 Април 2018
contact phone top

qualityЗапазената марка ИНТЕРЛАНГ е синоним на прецизен превод, надеждност и постоянство.

Основната ни цел е да предоставяме висококачествена преводаческа услуга, съизмерима с изискванията на възложителя, което постигаме чрез контрол върху изпълнението на договорените услуги на всеки етап от дейността.

Компанията прилага своя система за управление на качеството, базирана на изискванията на международните стандарти ISO 9001:2008 и БДС EN 15038:2006. Тази система се прилага стриктно и последователно и гарантира проследимост и контрол над цялостния работен процес – от възлагането до изпълнението на поръчката.

Всяка поръчка се извършва от висококвалифицирани професионалисти, подбрани на базата на познанията и опита им в съответната област и специфичните изисквания на заданието. Преводачите ни имат достъп до специализирани и общи речници и специфични терминологични инструменти, които гарантират както точността на превода на основните термини, така и последователното им използване в рамките на целия документ.

„От своето създаване през 1996 г. агенцията е добре позната на българския пазар като един от високоуважаваните лидери в областта на преводаческите услуги. За това време фирмата си изгради репутация на сериозен и търсен бизнес партньор.

Американската търговска камера поддържа отлични партньорски отношения с агенция ИНТЕРЛАНГ. По време на съвместната ни работа екипът на агенцията демонстрира висока степен на професионализъм и отговорност при изпълнение на своите ангажименти. Сътрудничеството с ИНТЕРЛАНГ гарантира успеха на всяко начинание.“

Валентин Георгиев, Изпълнителен директор
Американска търговска камара

Вижте още:
Конфиденциалност
Сигурност на информацията
Експертна консултация


Вашите въпроси

Какво мога да очаквам, ако качеството на превода не ме задоволява?

За нас е от особена важност контактът ни с клиента да бъде поставен на основата на доверие и взаимно уважение. Вярваме, че това е ключът към постигането на максимална степен на взаимна удовлетвореност – за вас като възложители и за нас като професионалисти, които са свършили работата си добре.

Ние ще се съобразим с изричните Ви изисквания, ще Ви предложим опита и знанията си, ще Ви запознаем с всички съществени въпроси, които имат отношение към изпълнението на поръчката Ви.

Въпреки това, ако по някаква причина при превода е допусната каквато и да било форма на несъобразяване с Вашите изисквания или е налице смислово или терминологично несъответствие спрямо оригинала, ние поемаме отговорността своевременно да коригираме пропуските или грешките.

Философията ни е да бъдем винаги максимално взискателни и отговорни към своята работа, а отзивите на нашите клиенти ни дават самочувствието, че успяваме.

Можете ли да гарантирате, че оригиналните ми документи няма да бъдат изгубени или повредени?

 Напълно съзнаваме доверието, което ни гласувате, и отговорността, която поемаме, когато ни поверите своите оригинални документи.

Наръчникът по качеството на ИНТЕРЛАНГ, който регламентира дейностите по управление на качеството в компанията и е в съответствие със стандарта ISO 9001:2008, изрично предвижда условията за тяхното съхранение и обработка. Точка 5.8. от него гласи:

„Документите, предоставени от клиентите, се съхраняват в индивидуални, обозначени папки от момента на получаването на материалите. Оригиналите на документите се съхраняват разделно в съответните звена. В работния процес се използват копия на оригиналите. Оригиналите се използват само при необходимост от заверка или легализация.

В случай на повреждане или нарушаване на вида на материалите клиентът се уведомява и проблемът се урежда с допълнителни преговори.“

Отговорното отношение на всички наши служители и оправданото доверие на нашите клиенти през годините са най-добрата гаранция, че можете да ни поверите своите документи, без да се опасявате, че ще бъдат изгубени или повредени.

 

 

 

 

form-link

Експертен опит

Международно и европейско право, национално право, финанси и бизнес, медицина и фармация, публичен сектор, маркетинг, реклама, връзки с обществеността, техника и информационни технологии, национална сигурност и отбрана, фирмени документи, лични документи, обществени поръчки.

Управление на проекти

Управлението на проекти е наша основна компетентност. Всеки проект се управлява от проектен мениджър, който ръководи екип от специализирани в различни области преводачи и редактори. Всички те отговарят за изпълнението на поръчката на всеки един от работните й етапи, като в рамките на своята компетентност подсигуряват качеството на крайния продукт. Прочетете повече за нашите проектни мениджъри…