Сряда, 25 Април 2018
contact phone top

secutityЗагубата на данни може да се окаже критична за всеки бизнес и да се отрази неблагоприятно на нашите доставчици и възложители.

В ИНТЕРЛАНГ се отнасяме сериозно към осигуряването на надеждна защита на данните. На сървъра си в офиса имаме 2 огледални диска, които автоматично записват файловете. Това означава, че в случай на непредвидена критична ситуация сме в състояние бързо да възстановим информацията с минимални загуби.

Ежедневно записваме данните от нашата електронна програма за управление, така че загубите на информация да се ограничат най-много до един работен ден назад във времето.

Предвид естеството на нашата дейност за нас е изключително важно да се предпазваме ефективно от вируси. Компанията притежава мрежова антивирусна програма, която постоянно контролира мрежата от компютри. Също така стриктно изискване в компанията е всички файлове да бъдат сканирани за вируси, независимо дали се получават по електронна поща, диск или друго преносимо устройство за съхранение на данни.

Информацията в нашия сървър е защитена от пароли с различни нива на достъп.

 

 

 

form-link

Експертен опит

Международно и европейско право, национално право, финанси и бизнес, медицина и фармация, публичен сектор, маркетинг, реклама, връзки с обществеността, техника и информационни технологии, национална сигурност и отбрана, фирмени документи, лични документи, обществени поръчки.