Новини

ИНТЕРЛАНГ ЕООД е в процес на изпълнение на Проект „Нова заетост в Интерланг ЕООД“, BG05M9OP001-1.003-0364-C01.

Основната цел на проекта е да се реализира стратегията за бизнес развитие на фирмата чрез увеличаване на броя на работните места, създаване на устойчива заетост и повишаване на квалификацията на работната сила, като по този начин се насърчава и трудовата заетост в столицата.
В резултат на проекта ще бъдат създадени нови 5 работни места за безработни и неактивни лица на възраст до 29 год. и над 54 год.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

„Интерланг“ ЕООД набира ценови предложения във връзка с изпълнението на проект „Нова заетост в Интерланг ЕООД“ BG05M9OP001-1.003-0364-C01:

Осигуряване на публичност и комуникация- изработка и доставка на материали за визуализация, информиране и публичност

Услуги по организация и управление на проекта- осигуряване на счетоводни услуги

Оборудване на новите работни места- закупуване на софтуер

Трудова медицина

Ценовите предложения се подават електронно на страницата на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 – ИСУН 2020 в раздел Е-тръжни процедури, на електронния адрес на бенефициента (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) или в офиса на бенефициента на адрес: гр. София 1680, бул. „България" №88, офис 8.

Срок за подаването на ценовите предложения: 30.12.2016 г.

ИНТЕРЛАНГ търси да назначи редактори и технически сътрудници в рамките на проект „Нова заетост в Интерланг ЕООД“ BG05M9OP001-1.003-0364-C01.

Целевата група включва безработни и неактивни лица на възраст до 29 год. и над 54 год.

За повече информация може да се свържете с нас на:
E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
T: +359 2 808 171

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

ESF ОПРЧР

 

Проект „Нова заетост в Интерланг ЕООД“ BG05M9OP001-1.003-0364-C01

Процедура: BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015“

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

Приоритетна ос 1: Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места

Обща стойност: 58 770,00 лв.

Начало: 15.09.2016 г.

Край: 15.12.2017 г.

Бенефициент: Интерланг ЕООД

Проект „Нова заетост в Интерланг ЕООД“, BG05M9OP001-1.003-0364-C01 се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

28-те победители в ежегодния конкурс на Европейската комисия за млади преводачи ще получат днес своите отличия лично от комисаря по образование, култура, младеж и спорт Тибор Наврачич. Специалната церемония в Брюксел ще бъде излъчена днес пряко по интернет от 12:00 ч българско време на адрес: https://scic.ec.europa.eu/streaming/juvenes-translatores-ix-awards-ceremony

В конкурсния ден, 26 ноември 2015 г., се включиха над 3250 ученици от 736 училища в целия Европейски съюз. Те превеждаха едновременно от един на друг от 24‑те официални езика на Европейския съюз, като използваха 166 от 552 възможни езикови комбинации.

София се сдоби с къща за литература и преводи:

http://bnr.bg/sofia/post/100657613

Monday, 08 February 2016 22:00

European Commission Juvenes Translatores

juvenes17-годишният Георги Христов от Езикова гимназия "Д-р Петър Берон" в Кюстендил е българският победител в ежегодния конкурс на European Commission Juvenes Translatores ("Млади преводачи"). Със своя превод от английски на български език той изпревари 74 свои връстници от България и се присъедини към останалите 27 победители – по един от всяка държава членка на ЕС. Носителите на приза за млад преводач ще бъдат поканени на 14 април т.г. в Брюксел, където ще получат наградите си от заместник-председателя на ЕK Кристалина Георгиева.

12074612 980294022028138 1409401526769352670 nПразникът се отбелязва от 1991 г. насам на 30 септември по решение на Съвета на Международната федерация на преводачите (ФИТ). По този повод Съюзът на преводачите в България ще връчи годишни награди за превод на български преводачи и на чужденци, превеждащи българска литература в Столичната библиотека. Наградите са в пет категории: за цялостна дейност в областта на превода, за изключително високи постижения, за ярки постижения, „Елена Мутева" за художествен превод от млад преводач, за особени заслуги на изтъкнати преводачи от български на чужд език.

Page 1 of 4
© 2018 Interlang ltd. All Rights Reserved. Web Agency Kaya Pro ltd.