Monday, 26 September 2016 10:30

Свободни позиции за редактори и технически сътрудници в „Интерланг“ ЕООД

ИНТЕРЛАНГ търси да назначи редактори и технически сътрудници в рамките на проект „Нова заетост в Интерланг ЕООД“ BG05M9OP001-1.003-0364-C01.

Целевата група включва безработни и неактивни лица на възраст до 29 год. и над 54 год.

За повече информация може да се свържете с нас на:
E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
T: +359 2 808 171

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

Read 3175 times
© 2018 Interlang ltd. All Rights Reserved. Web Agency Kaya Pro ltd.