Професия Преводач

ИНТЕРЛАНГ & EULOGIA (Част 2)

Машинният превод – система и услуги

Навлизането на машинния превод в преводаческия процес е естествен резултат от неговото развитие и технологизиране. Като всяка новост машинният превод има своите привърженици и противници, скептици и оптимисти. Презентацията на Manuel Herranz представя убедената и аргументирана позиция на Pangeanic в подкрепа на тази технология на бъдещето и прави кратък обзор на собствения опит на компанията в прилагането на чужди разработки и самостоятелното създаване на собствен инструмент за машинен превод (МП).

Според Manuel Herranz световната история в голяма степен е история на борбата за контрол – контрол върху ресурсите и средствата за тяхното управление (технологиите). През 20-и и 21-и век битката отново е за контрол и възможности за манипулиране на ИНФОРМАЦИЯТА (данни) и ДОСТЪПА до информация (данни).

ИНТЕРЛАНГ & EULOGIA (Част 1)

EULOGIA – Европейският консорциум на преводаческите компании – е общоевропейско обединение на независими частни преводачески компании, които предоставят иновативни многоезични решения. В EULOGIA членуват 21 компании, като всяка от тях е единствен представител за страната си и на съответния език. Членството в консорциума е привилегия единствено за онези доставчици на преводачески услуги, за които качеството е от основно значение и които, с акта на приобщаване към професионалната организация, поемат ангажимента да работят по най-високите професионални стандарти за всички световни езици. 

© 2018 Interlang ltd. All Rights Reserved. Web Agency Kaya Pro ltd.