Наблюдателница

strelkiВъпросът за цената на преводаческия труд в България не е от днес. Той кореспондира пряко с другия, неостаряващ през годините на т.нар. „преход“ въпрос за цената на интелектуалния труд у нас изобщо. Кризата не може да бъде обяснение за девалвацията в остойностяването, не и до безкрай, още повече че наблюдението над другите сектори не показва тенденция към поевтиняване на предлаганите продукти и услуги, а дори напротив – заради цената на вносните суровини, международния борсов пазар, съобразяването с високите европейски изисквания за качество, които предполагат скъпоструващи инвестиции… И полека-лека, независимо от прогресивно намаляващите си финансови възможности, българинът свиква да му е скъпо и плаща. За разходите му няма особено значение дали ще търси, ще избира, защото е ясно, че качественият продукт варира в доста тесен ценови параметър, а другото е подмяна – то не е сирене, а имитиращ продукт…

Monday, 27 August 2012 10:14

Как НЕ се пише CV

exclamation markЩе започна с пaрaфраза на популярната поговорка „По дрехите посрещат, по ума изпращат“, която в моя контекст би зазвучала с друго начало: „По думите посрещат…“ Импулсът за този АНТИНАРЪЧНИК дойде в отговор на впечатленията, натрупани по време на конкурса за обявена от компанията ни свободна позиция. Очакванията ми, че изборът непременно ще бъде труден (икономическа криза, стагнация на трудовия пазар, настървена конкуренция), не само не се потвърдиха, но и се появи натрапчивото съмнение, че вече не съм сигурна нито какво пише в обявата ни, нито на какъв език е написано, нито дали изискванията ни изобщо са реалистични. Замислих се дори дали аз и колегите ми сме истински. Да не би пък да сме се взели твърде на сериозно?!

© 2018 Interlang ltd. All Rights Reserved. Web Agency Kaya Pro ltd.